زهکشی زمین‌های شمال کشور ”پول“ می‌خواهد

زهکشی زمین‌های شمال کشور ”پول“ می‌خواهد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دنبال تأمین مالی زهکشی زمین‌های شمالی کشور هستیم چراکه نزدیک ۲ میلیارد دلار هزینه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir