حکایت میوه‌های ذخیره شب عید/ خرید گران و فروش ارزان

حکایت میوه‌های ذخیره شب عید/ خرید گران و فروش ارزان
میوه‌های ذخیره شب عید که از حدود دو ماه پیش توسط سازمان تعاون روستایی گرانتر از نرخ بازار خریداری شده بودند حالا با ضرر قرار است که به بازار عرضه شود.
منبع خبر : iribnews.ir