اوقات شرعی سوم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی سوم مهرماه در سمنان
امروز شنبه، سوم مهرماه، هجدهم صفر و بیست و پنجم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir