تجزیه کشور‌های اسلامی با اختلاف افکنی مهم‌ترین طرح دشمن است

تجزیه کشور‌های اسلامی با اختلاف افکنی مهم‌ترین طرح دشمن است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: تجزیه کشور‌های اسلامی با اختلاف افکنی مهم‌ترین طرح دشمن است.
منبع خبر : iribnews.ir