اوقات شرعی نهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی نهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز جمعه، نهم اردیبهشت ماه، بیست و هفتم رمضان، بیست و نهم آوریل است.
منبع خبر : iribnews.ir