اوقات شرعی بیست و یکم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و یکم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، بیست و یکم اردیبهشت ماه، نهم شوال، یازدهم می‌ است.
منبع خبر : iribnews.ir