اوقات شرعی بیست و چهارم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم شهریور ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، بیست و چهارم شهریور ماه، هجدهم صفر، پانزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir