اوقات شرعی بیست و چهارم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز شنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه، دوازدهم شوال، چهاردهم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir