تصمیم گیری برای ۲۳ طرح بازآفرینی شهری فعال در استان

تصمیم گیری برای ۲۳ طرح بازآفرینی شهری فعال در استان
در دهمین نشست ستاد بازآفرینی شهری استان اصفهان چالش‌های مربوط به بافت فرسوده بررسی و برای ۲۳ طرح بازآفرینی فعال شهری در سراسر استان تصمیم گیری شد.
منبع خبر : iribnews.ir