وسایل عجیب برای تقلب در کنکور!

وسایل عجیب برای تقلب در کنکور!
توضیحات حسن مروتی معاونت سازمان سنجش کشور در خصوص کنکور ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
منبع خبر : mehrnews.com