تعیین نخست وزیر جدید کویت به فرمان امیر این کشور

تعیین نخست وزیر جدید کویت به فرمان امیر این کشور
امیر کویت در فرمانی، شیخ احمد نواف را به سمت نخست وزیری منصوب کرد.
منبع خبر : yjc.news