اجرای سرود سلام فرمانده در مرز لبنان و فلسطین اشغالی

اجرای سرود سلام فرمانده در مرز لبنان و فلسطین اشغالی
در این جمع خوانی سرود سلام فرمانده، حدود ۶ هزار نفر از اعضای گروه‌های پیش آهنگی امام مهدی (عج) به همراه جمعی از مردم منطقه بنت جبیل حضور داشتند.
منبع خبر : iribnews.ir