بسیجی باید پرچم برافراشته ارزش‌های انقلابی باشد

بسیجی باید پرچم برافراشته ارزش‌های انقلابی باشد
رئیس جمهور گفت: بسیجی در هر سازمان و اداره‌ای باید پرچم برافراشته ارزش‌های انقلابی، دلسوزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و دعوت به صداقت و پاکی باشد.
منبع خبر : iribnews.ir