گرانیِ بدون قاعده با شعار حمایت از اقتصاد داخلی توجیهی ندارد

گرانیِ بدون قاعده با شعار حمایت از اقتصاد داخلی توجیهی ندارد
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: گرانی بدون قاعده بهای اینترنت مصرفی با شعار حمایت از اقتصاد داخلی نه تنها توجیهی ندارد بلکه منجر به فشار حداکثری بر زندگی مردم خواهد بود.
منبع خبر : iribnews.ir