احیای خلیج گرگان از طریق لایروبی کانال‌ مرتبط

احیای خلیج گرگان از طریق لایروبی کانال‌ مرتبط
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح الزامات و اقدامات مدنظر به منظور احیای خلیج گرگان گفت: لایروبی کانال‌های مرتبط با این خلیج، راهکاری است که باید هرچه سریعتر مدنظر قرار گیرد و سازمان بنادر در قالب دستگاه مجری، این کار را دنبال خواهد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir