تکلیف روشن بودجه سال آینده؛ فارغ از نتیجه مذاکرات وین

تکلیف روشن بودجه سال آینده؛ فارغ از نتیجه مذاکرات وین
مدیر کل بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ در صورت هرگونه نتیجه‌ای که از مذاکرات وین حاصل شود، تکلیف را روشن کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir