اوقات شرعی هفدهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی هفدهم شهریور در سمنان
امروز چهارشنبه، هفدهم شهریور، اول صفر و هشتم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir