اولین نشست شورای گفتگوی دولت سیزدهم و بخش خصوصی

اولین نشست شورای گفتگوی دولت سیزدهم و بخش خصوصی
اولین نشست شورای گفتگوی دولت سیزدهم و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir