تکیلف خروج صنایع آلاینده از شیراز تعیین شود

تکیلف خروج صنایع آلاینده از شیراز تعیین شود
زارعی، خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تعیین تکلیف کارخانه‌های سیمان، پشم شیشه، روغن نباتی، دنا و شرکت‌های تولید نشاسته و دعوت از همه سازمان‌های ذیربط در سطح تصمیم گیری شد.
منبع خبر : yjc.news