بازار سیاه اسکناس نو در آستانه عید غدیر

بازار سیاه اسکناس نو در آستانه عید غدیر
طبق گزارش شهروند خبرنگار ما اسکناس نو در بانک موجود نیست اما در بازار آزاد جلوی بانک یافت می شود.
منبع خبر : iribnews.ir