ترکیه بهره برداری از گاز طبیعی را در دریای سیاه آغاز کرد

ترکیه بهره برداری از گاز طبیعی را در دریای سیاه آغاز کرد
رجب طیب اردوغان به صورت زنده عملیات کار گذاشتن و اتصال نخستین خط لوله را در بستر دریا از بندر فیلیوس در استان زونگولداک در ساحل دریای سیاه مشاهده کرد.
منبع خبر : iribnews.ir