اوقات شرعی نوزدهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم مرداد ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، نوزدهم مرداد ماه، دوازدهم محرم، دهم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir