خشونت نژاد پرستانه پلیس آلمان علیه یک عرب تبار

خشونت نژاد پرستانه پلیس آلمان علیه یک عرب تبار
دو افسر پلیس در شهر برلین، پایتخت آلمان، مردی عرب تبار را جلوی چشم همسر و فرزندش کتک زدند.
منبع خبر : iribnews.ir