پنجره واحد شهرداری تهران

پنجره واحد شهرداری تهران
با گذشت ۸ روز از اخرین مهلت برای دستگاه‌های اجرایی، شهرداری تهران همچنان به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir