امنیت هدیه ارزشمند نیروی انتظامی به مردم

امنیت هدیه ارزشمند نیروی انتظامی به مردم
به مناسبت هفته فراجا ویژه برنامه های متعددی در سراسر استان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir