اوقات شرعی دوازدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی دوازدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز دوشنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه، سی ام رمضان، دوم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir