طراحی قطاری که می‌تواند به پاکسازی هوا کمک کند

طراحی قطاری که می‌تواند به پاکسازی هوا کمک کند
یک شرکت،در پی ساخت نوعی قطار است که می‌تواند با جذب دی‌اکسید کربن، به پاکسازی هوا کمک کند.
منبع خبر : iribnews.ir