وضعیت تهران در بخش بهداشت و درمان مناسب نیست

وضعیت تهران در بخش بهداشت و درمان مناسب نیست
شهردار تهران با بیان اینکه وضعیت تهران در بخش بهداشت و درمان مناسب نیست، گفت: در مجموعه شهرداری تهران به اصل خدمت و کمک در حوزه بهداشت و درمان قائل و پایبند هستیم.
منبع خبر : mehrnews.com