تاکید رئیسی بر احیای ظرفیت‌های متنوع مغفول مانده میان ایران و عمان

تاکید رئیسی بر احیای ظرفیت‌های متنوع مغفول مانده میان ایران و عمان
رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر عمان با تاکید بر اینکه باید ظرفیت‌های متنوع مغفول مانده میان ایران و عمان احیا شود، گفت: میزان تجارت، حمل و نقل و همکاری‌های اقتصادی میان تهران و مسقط، به ویژه در حوزه انرژی و ترانزیت کالا می‌تواند افزایش یابد.
منبع خبر : iribnews.ir