رئیسی: عدالت در توزیع امکانات ورزشی را دنبال می‌کنیم

رئیسی: عدالت در توزیع امکانات ورزشی را دنبال می‌کنیم
­رئیس جمهور با تاکید بر تحقق عدالت در حوزه ورزش، از اهتمام دولت به رفع مشکلات شغلی، معیشتی و بیمه‌ای قهرمانان ورزش کشور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir