عضویت ایران در پیمان شانگهای؛ موفقیت دیپلماتیک

عضویت ایران در پیمان شانگهای؛ موفقیت دیپلماتیک
رئیس‌جمهور گفت: عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، تحرکی راهبردی و موفقیت دیپلماتیک بود.
منبع خبر : iribnews.ir