قانون حمایت از معلولان باید جامع و کامل اجرایی شود

قانون حمایت از معلولان باید جامع و کامل اجرایی شود
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رسیدگی و رفع مشکلات معلولان گفت: قانون حمایت از معلولین باید به سرعت و به طور جامع و کامل اجرایی شود.
منبع خبر : iribnews.ir