توئیت باقری کنی در پایان سفر به ۴ کشور اروپایی

توئیت باقری کنی در پایان سفر به ۴ کشور اروپایی
­معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: در جریان سفر به اروپا، لغو تحریم‌های غیرقانونی و تضمین به عدم تکرار مورد تاکید قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir