بررسی هفتگی وضع موجود کرونا در کشور

بررسی هفتگی وضع موجود کرونا در کشور
در هفته اول تیر، شاهد کاهش یا ایستایی موارد فوت در ۳۰ استان، کاهش آمار بیماران بستری در ۲۳ استان­و افزایش بیماران بستری در ۵ استان کشور بوده ایم.
منبع خبر : iribnews.ir