اجرای الگوی کشت، امنیت غذایی را تضمین می‌کند

اجرای الگوی کشت، امنیت غذایی را تضمین می‌کند
اسکندری گفت: اساسی‌ترین رمز موفقیت در الگوی کشت امنیت غذایی و پایداری تولید را در بخش کشاورزی تضمین می‌کند.
منبع خبر : yjc.news