تداوم نظارت های بهداشتی در ماه رمضان در مهاباد

تداوم نظارت های بهداشتی در ماه رمضان در مهاباد
رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد گفت: طرح تشدید از تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در این شهرستان تشدید شده است.
منبع خبر : yjc.news