تاکید معاون رئیس قوه قضاییه بر ساماندهی و صدور اسناد کاداستری اراضی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

تاکید معاون رئیس قوه قضاییه بر ساماندهی و صدور اسناد کاداستری اراضی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ساماندهی تمامی اراضی آستان با تشکیل کارگروه ویژه به سرعت انجام خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir