امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی و فراجا

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی و فراجا
تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فراجا برای همکاری‌های مشترک و اجرای قوانین و مقررات موضوعه امضا شد.
منبع خبر : iribnews.ir