ظرفیت بالای تولید و مزیت های تنظیم بازار میوه عید

ظرفیت بالای تولید و مزیت های تنظیم بازار میوه عید
ایران مقام هفتم را در میان کشورهای تولید کننده مرکبات کسب کرده است و استان مازندران بیشترین سهم را در تولید و صادرات مرکبات دارد.
منبع خبر : iribnews.ir