تصویب کلیات حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده حرمین امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)

تصویب کلیات حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده حرمین امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
­نمایندگان مجلس با بررسی دو شوری طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) موافقت کردند.
منبع خبر : iribnews.ir