جریمه متصدی انبار غیر مجاز دارو قاچاق در کردستان

جریمه متصدی انبار غیر مجاز دارو قاچاق در کردستان
مسئول امور حقوقی دامپزشکی کردستان گفت: فردی که در انبار غیر مجاز اقدام به نگهداری دارو‌های قاچاق و تاریخ مصرف گذشته کرده بود، ۹۴۰ میلیون ریال جریمه شد.
منبع خبر : yjc.news