ضرورت توسعه صنایع مادر در استان فارس

ضرورت توسعه صنایع مادر در استان فارس
رییس سازمان صمت فارس گفت: فعالیت صنایع مادر در فارس گامی بزرگ در مسیر خودکفایی، توسعه صادرات و تحول اقتصادی است.
منبع خبر : yjc.news