ارائه خدمات پزشکی نیروی هوایی ارتش به هزار و ۹۰۰ زائر اربعین

ارائه خدمات پزشکی نیروی هوایی ارتش به هزار و ۹۰۰ زائر اربعین
مسئول تیم پزشکی اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی هوایی ارتش در مرز گفت: تیم پزشکی این نیرو از ۱۷ شهریور تاکنون به هزار و ۹۰۰ زائر اربعین خدمات پزشکی ارائه کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir