ابلاغ مصوبه پرداخت حق عضویت در سازمان ملل متحد

ابلاغ مصوبه پرداخت حق عضویت در سازمان ملل متحد
معاون اول رییس جمهور مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی را ابلاغ کرد.
منبع خبر : iribnews.ir