تاسیس مدرسه فوتبال در مناطق تهران

تاسیس مدرسه فوتبال در مناطق تهران
شهردار تهران گفت: در هر منطقه‌ای به دنبال تأسیس مدرسه فوتبال هستیم تا استعدادها شناسایی و شکوفا شوند.
منبع خبر : mehrnews.com