نظریه پزشکی قانونی در پرونده‌ها فصل الخطاب است

نظریه پزشکی قانونی در پرونده‌ها فصل الخطاب است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظرات پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی از ارکان مهم قوه قضائیه محسوب می‌شود که نظرات آن در اغلب پرونده‌ها فصل الخطاب است.
منبع خبر : iribnews.ir