هشدار ژنرال انگلیسی در خصوص خطر فراینده درگیری روسیه با غرب

هشدار ژنرال انگلیسی در خصوص خطر فراینده درگیری روسیه با غرب
فرمانده ارشد دولت انگلیس در خصوص افزایش خطر جنگ میان روسیه با غرب هشدار داد.
منبع خبر : yjc.news