حمايت وزارت كشاورزي از مرغداران با خريد تضميني

حمايت وزارت كشاورزي از مرغداران با خريد تضميني
وزرات جهاد كشاورزي با توجه به نبود عرضه و تقاضا در بازار تخم مرغ، اقدام به خريد تضميني مازاد تخم مرغ از مرغداران كرده است.
منبع خبر : iribnews.ir