تصویب ضوابط برخورداری واحدهای فن‌آور از حمایت‌های دولت

تصویب ضوابط برخورداری واحدهای فن‌آور از حمایت‌های دولت
نخستین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور، ضوابط برخورداری واحدهای فن‌آور از حمایت‌های قانون دانش بنیان را به تصویب رساند.
منبع خبر : iribnews.ir