ایجاد شفافیت و حذف رانت با عرضه ی خودرو در بورس کالا

ایجاد شفافیت و حذف رانت با عرضه ی خودرو در بورس کالا
وزیر صمت گفت : با عرضه خودروی وارداتی در بورس کالا فرآیند قیمت گذاری شفاف می شود و رقابت ایجاد شده ، منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir